Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

 

Välkommen till Lifecap

Lifecap förmedlar kunskaper och insikter som hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående och en bättre livskvalité.

Vår tanke om individens ansvar för den egna hälsan genomsyrar verksamheten. Vi arbetar utifrån en existentiell grund med kognitiva inslag som syftar till att få tanke, känsla och handling att hänga samman och bilda en enhet. Under våra fördjupade utbildningar involverar och tränar vi även intuitionen för att ytterligare stärka våra utbildningsdeltagares förmåga att läsa av och därmed hjälpa sina klienter.

Vi har en holistisk människosyn, vilket innebär att vi ser till människans hela situation i vårt arbete med att bidra till ett bättre mående. Vi samarbetar med en rad olika kompetenser: läkare, biopat, kostrådgivare, naprapat, massör, kinesiolog, ledarskapskonsulter med flera.

Lifecap är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2008, certifikat nummer 273. Vi är politiskt och religöst oberoende. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Roslagen, bl.a. på Lyckhems skärgårdspensionat på Väddö. Några av fördjupningsutbildningar genomförs utomlands i Kroatien (Trogir) , Spanien (Solkusten, Nerja eller Gran Canaria, Las Palmas) 

 

Nyligen uppdaterade reflektioner