Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

Livsstilsförändringar Självförverkligande Andlighet

"Vägen till förändring börjar med kunskap om problemet"

Vi publicerar kontinuerligt nytt material här på Lifecaps kunskapsplattform.

Vill du ha hjälp med frågeställningar som rör livsstilsförändringar, självförverkligande och andlighet? Hör av dig till Lifecap, info@lifecap.se för föreläsningar eller seminarier som gäller existentiella frågor eller kontakta någon av de terapeuter som utbilldats hos Lifecap. Gaya Pienitzka är Lifecaps informationsansvariga för området,  Gaya, Tommy Huttunen, Helena Källström och Anica Olsson är sakkunniga.

Gratismaterial – lyssna dig klokare:

Ladda ner en av våra radioprogram i listan nedan eller som en podcast HÄR:

Olika perspektiv på livet som människa

Gaya samtalar med Jan Oldenmark, pensionerad läkare som studerat kvantfysik under många år. Samtalet rör sig runt frågeställningen ”Vem är jag?”. Funderingar om vi människor består av mer än vår fysiska kropp och vad vi i så fall består av är tongivande. Jan redogör för forskning på olika områden och berör bland annat nära- döden-upplevelser och annat som kan hjälpa oss att omdefiniera oss själva på ett sätt som gör att det blir lättare att få en övergripande förståelse för varför vi handlar som vi gör. Ljudfilen är ett inspelat program från Radio Roslagen 2014-09-02.

Är du ditt jobb? Självkänsla och självförtroende

Gaya samtalar med Lena Johansson, Kock, och Dipl. Energi- och samtalsterapeut. I samtalet definieras självförtroende som något som handlar om att GÖRA, medan självkänsla handlar om att VARA. Vad händer när vi blir mer av det vi gör: Lena, som under 25 års tid var ”Kock-Lena” berättar om vad som hände när hennes kollega gick ”in i väggen”. Lena insåg att hon, som drev egen verksamhet i restaurangbranschen, låg i riskzonen och att hon faktiskt hade tappat lite av sig själv och istället hade identifierat sig med sin yrkesroll. Ljudfilen är ett inspelat program från Radio Roslagen 2014-09-02.

Böcker - läs och lär

Energi och healing, resor och recept (e-bok)

Gaya Pienitzka
ISBN 978-91-85925-46-9
Books-on-demand, 2008


Energiterapi kan inte ändra på det som faktiskt har hänt i det förflutna, däremot kan det förändra vår inställning till det inträffade.

Illusioner om lycka och lidande (e-bok)

Gaya Pienitzka
ISBN 978-91-7465-723-4


Nomen förlag, 2014


Illusioner om lycka och lidande handlar om tankens kraft

Insikter om inre ledarskap - inbunden

Gaya Pienitzka

ISBN 978-91-85705-55-9

Sivart Förlag, 2011

Tomten finns inte, från omedveten till medveten (e-bok)

Christel Dopping, Jörhan Pienitzka
ISBN 91-85925-26-8
Books-on-demand, 2008


”Erfarenhet är kunskap – resten bara information”. Det är ett underbart uttalande av vetenskapsmannen Albert Einstein. Alla människor har erfarenhet, men ersätter den alltför ofta med andras information, som sedan får styra livet, oftast åt fel håll. Gå en Kurs – omsätt kunskapen till handling

 

Vi erbjuder ett flertal kurser i syfte att höja kompetensen både i det inre och det yttre ledarskapet.

Life Capturing Week - en resa i syfte att bygga upp positiva resurser.

Diplomerad Coach, två terminer

Utbildningen till kognitiv coach är processinriktad och upplevelsebaserad och teori varvas med praktik i grupp och enskilt. Fyra block: Ledarskap, Relation, Hälsa och Examination och varje block innefattar en teori och praktikdel (tre internatträffar onsdag-söndag och en träff i Stockholm dagtid fredag-söndag).

Läs mer...

Life Capturing Week

Gör en resa i syfte att bygga upp dina positiva resurser. Vi har skapat konceptet runt energiterapi, terapeutisk hypnos och kognitiva samtal för att arbetssättet vi använder har gynnat oss själva på många olika områden. Flera av oss har tagit veritabla kvantumsprång framåt i vår egen personliga utveckling, i relationer, i våra yrkesval/karriärer och i våra liv som helhet med energiterapins hjälp.

Läs mer...

Energi/Hypnos

Energi/Hypnos terapeututbildning, 2 år deltid distans/internat.

Utbildningen till Energi/Hypnosterapeut består av coach-året samt ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna i schematerapi samt tillhandahåller verktyg för att komma i kontakt med förträngda känslor och bortglömda händelser. Verktyg som t.ex. hypnos och olika meditationsövningar.

Läs mer...