Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

Gratis

Vi publicerar kontinuerligt nytt material här på Lifecaps kunskapsplattform. Vi har försökt att göra det tillgängligt efter änmne. En del av det är gratis och det finns samlat här inunder.

 

LJUD/BILD

Föräldraskap och relationer

Gaya samtalar med Leg. Sjuksköterska, Dipl. Energiterapeut och KBT-terapeut Lena Johnzon. Blivande föräldrar får ofta god hjälp fram till förlossningen via mödravården, men sedan står de ensamma. Frågeställningar om hur vi ska få relationen att fungera i den nya konstellationen, om hur vi kan värna vår vuxna relation, intimitet och sexualitet parallellt med vår nya uppgift att värna och vårda ett nytt liv. Vi vill sprida kunskap om vad som händer i relationen när två blir tre, om de hormonella förändringar som påverkar både man och kvinna och om hur vi kan förebygga missförstånd och konflikter. Ljudfilen är ett inspelat program från Radio Roslagen 2014-10-07.

 

Ska jag stanna, ska jag gå? Om nära relationer. Del 1

Gaya samtalar med Dipl. Samtals-, Energiterapeut och författaren Helena Källström som har lång erfarenhet av att arbeta med relationsproblematik om relationsmönster. Hon tipsar generöst om hur vi kan tänka när vi befinner oss i en nära relation som växlar mellan att kännas oerhört positiv och kärleksfull men sedan övergår till att vi känner tveksamhet till om den verkligen är helt bra för oss. Helenas är känd för sin bok ”I skuggan av livet” där hon sammanställt en rad illustrativa exempel från både egna och framförallt sina klienters upplevelser. Helena anlitas ofta som sakkunnig och föreläsare i medberoendeproblematik, bland annat av föreningen Excons och Processkedjan. Ljudfilen är ett inspelat radioprogram från Radio Roslagen 2014-05-27.

SKRIFTLIGT MATERIAL

Är du nyfiken på vilken roll du vanligtvis intar i relation till andra? Tydliggör din dramarepertoar: Kartläggningen som tittar på parametrarna OFFER – HJÄLPARE – FÖRFÖLJARE finns i boken "Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt" Av Lennart Lindén och Gaya Pienitzka.

Vi bjuder på ett enkelt verktyg för att genomföra en grov kartläggning livssituationen tagen ur boken "Illusioner om lycka och lidande" Den första handlar om att rangordna livssituationen (Diagram livssituation 1-6) . I det efterföljande diagrammet som rör livssituation (Diagram livssituation 5-30) kan vi komplettera med en värdering av hur viktiga de olika parametrar som bedöms är. Observera att detta inte är en fullständig kartläggning och att den bara är till för att förtydliga vid ett coachande eller terapeutiskt samtal.

Om du är intresserad av att få en överblick över hur olika parametrar inverkar på ett arbetssituation kan du använda Diagram 1-6 för att genomföra en grov skattning och Diagram 5-30 för att fördjupa informationen något. Diagrammen är hämtade ur boken "Illusioner om lycka och lidande"

Lifecap har haft förmånen att samarbeta med företaget UGIL, där kommendörkapten Lennart Lindén, som även föreläst på temat Kvinnligt Manligt tillsammans med Gaya från Lifecap, är verksam. Vi har tack vare det samarbetet en möjlighet att tillhandahålla två olika kartläggningar som handlar om hur vi upplever en känsla av ett sammanhang dels som enskilda personer och dels i samverkan på en arbetsplats. Begreppet KASAM som står för "en Känsla Av SAManhang" myntades av Aaron Antonovsky. Begreppet omfattar tre delkomponenter. En grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet) och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i (meningsfullhet). En mer fullständig kartläggning av begreppet används ofta av Lifecaps terapeuter.

Hur fungerar vår arbetsplats?

Tydliggör din dramareportoar

Personligt ledarskap