Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

Om Lifecap

Lifecap har till syfte att sprida kunskap som hjälper människor att hjälpa sig själva och andra till ett bättre mående.

 

Vi erbjuder coach- och terapeututbildningar samt kurser, web-terapi och filmer. Syftet är både att ge kunskap om hur vi kan hantera olika situationer för att må (ännu) bättre och att bidra till en förståelse för varför vi mår som vi gör. På hemsidan presenteras och säljs också böcker. Där finns även ett urval av de terapeuter som utbilat sig hos Lifecap presenterade. Lifecap är politiskt och religiöst oberoende.

 

Utbildningarna till kognitiv coach och till diplomerad terapeut med olika fördjupningar vänder sig till dig som vill arbeta med att hjälpa andra med att förändra sitt liv i positiv riktning. Utbildningarna grundades 1994, de är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001.2008 sedan år 2009 (certifikat 293) och genomgår årligen granskning av ett fristående och oberoende certifieringsföretag. Ett urval av våra utbildningar finns även presenterade hos Studentum.se:

 

Kurserna är olika djupgående. Vi erbjuder allt ifrån en möjlighet att stanna upp och reflektera över var deltagaren befinner sig just nu, till djupgående kurser vid behov av omvälvande livsstilsförändringar. Kurserna genomförs i Sverige eller utomlands och ofta i samarbete med terapeuter och coacher utbildade av Lifecap. Vi erbjuder även Web-kurser. Ett litet urval av våra kurser finns även presenterade hos Utbildning.se:

 

Filmerna har till syfte att ge kunskap och förståelse för hur vi kan höja vår egen livskvalité och vad vi kan göra för att hjälpa människor i vår omgivning som vi upplever mår dåligt. De kan också användas för att öka förståelsen för våra medmänniskors beteenden och situationer. Filmerna är lättillgängliga och billiga verktyg som kan generera omvälvande positiva förändringar. Om du vill fördjupa ditt arbete med dig själv efter att ha sett en film, kan du vända dig till någon av de terapeuterna som vi utbildat eller anmäla dig till någon av de kurser som vi erbjuder.

 

Böckerna som presenteras på hemsidan är avsedda för att ge kunskap som kan bidra till att människor växer och utvecklas inom olika områden.