Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

Oro Ångest Depression

"Vägen till förändring börjar med kunskap om problemet"

Vi publicerar kontinuerligt nytt material här på Lifecaps kunskapsplattform.

Vill du ha hjälp med frågeställningar som rör ångest eller depression?

Kontakta någon av de terapeuter som utbildat sig hos Lifecap. Gaya Pienitzka är Lifecaps informationsansvariga för området,  Åsa Nilsson är sakkunnig.

Gratismaterial – lyssna dig klokare:

Ladda ner en av våra radioprogram i listan nedan eller som en podcast HÄR:

Att åtgärda ångest

Gaya samtalar med Leg. Sjuksköterskan och Dipl. Energiterapeuten Åsa Nilsson om hur hon kommit tillrätta med sin ångestproblematik efter att ha känt sig starkt begränsad i sin vardag och efter att ha medicinerat under flera års tid. Åsa delar med sig av sina erfarenheter, insikter och tips om hur det går att åtgärda de underliggande problemen och att bli helt fri från ångest. Åsa har mångårig erfarenhet av att arbeta med Ångest-problematik och är bland annat tongivande terapeut i Lifecaps filmer och Web-terapi-sessioner som syftar till att komma tillrätta med ångest. Ljudfilen är ett inspelat program från Radio Roslagen 2014-05-20.

 

Vill du komma tillrätta med oro, ångest eller depression?

Kontakta någon av de terapeuter som utbildat sig hos Lifecap. Lifecap har utbildat ett antal Leg. Sjuksköterskor i det kognitiva förhållningssättet. Några av dessa har tillgång även till den kliniska hypnosen, vi rekommenderar att du kontaktar någon av dessa om du lider av diagnostiserade probelm. Se i vår lista av terapeuter för mer information om terapeuternas kompletterande kompetenser.

Lär känna dig sjäv

Gå en utbildning och arbeta terapeutiskt med att hjälpa människor som har problem med oro, ångest eller depression:

Det kognitiva förhållningssättet fungerar väl i arbete med att åtgärda oro, ångest och lättare depressioner.

Hantera din ångest. E-terapi i tio steg

Lider du av ångest? Lifecap har en lösning! Vi har har sett upprepade gånger hur väl det fungerar. Skillnaden mellan ett liv begränsat av ångest och ett i frihet är obeskrivlig. Vill du göra den resan, så är Åsa Nilsson definitivt den bästa reseledaren. Åsa är en av Lifecaps absolut skickligaste terapeuter. Det unika med den här kognitiva E-terapin är att Åsa själv är ett levande exempel på att det här fungerar. Hon har själv levt i problemet, och tagit sig därifrån.


 


Läs mer...

Diplomerad Coach, två terminer

Utbildningen till kognitiv coach är processinriktad och upplevelsebaserad och teori varvas med praktik i grupp och enskilt. Fyra block: Ledarskap, Relation, Hälsa och Examination och varje block innefattar en teori och praktikdel (tre internatträffar onsdag-söndag och en träff i Stockholm dagtid fredag-söndag).

Läs mer...

Energi/Hypnos

Energi/Hypnos terapeututbildning, 2 år deltid distans/internat.

Utbildningen till Energi/Hypnosterapeut består av coach-året samt ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna i schematerapi samt tillhandahåller verktyg för att komma i kontakt med förträngda känslor och bortglömda händelser. Verktyg som t.ex. hypnos och olika meditationsövningar.

Läs mer...

Samtal

Samtalsterapeututbildning, 2 år deltid distans/internat.


Utbildningen till samtalsterapeut består av coach-året (läs mer under upplägget för coachåret) samt ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna i KBT, kognitiv beteendeterapi (vi studerar hur tanke, känsla och handling samspelar) och schematerapi (vi studerar de bakomliggande föreställningar/programmeringar som styr och söker efter alternativa lösningar som är mer gynnsamma). Utbildningen är upplagd efter samma ämnesuppdelning som bas/coachåret, Ledarskap, Relationer, Mental/emotionell hälsa: Arbetet blir mer klientorienterat. Arbetet med de tre ämnesträffarna genomförs på internat. Den fjärde träffen utgör Examinationen, den genomförs dagtid fredag-söndag i Stockholm, kursdeltagaren står själv för kost och logi under denna träff. 


 

Läs mer...

Se en film och lär mer

Lifecap förmedlar kunskap för att hjälpa människor att må bättre. Du bidrar till vårt arbete när du köper visning av filmer. Priset är lägre än att gå på bio. Tryck på LÄGG I VARUKORGEN.

Insikter om ångest

Kognitiv terapi har visat sig vara en framkomlig väg för komma tillrätta med ångest. Åsa Nilsson är Leg. Sjuksköterska, Dipl. Kognitiv coach och Dipl. Energiterapeut. Åsa har själv lidit av ångest under många år, hon medicinerade länge, men fann sedan ett antal nya insikter om sin ångest och kunde därmed börja hantera den på ett sätt som gjorde att hon har kunnat fasa ut sin medicin helt.