Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

Stockholm

 1. Angelica Lidholm

  Angelica Lidholm

  Coach och samtalsterapeut, Människor Emellan

  Verksam i Strängnäs/Eskilstuna. Angelica arbetar även som föreläsare och har specialområde relationer och manligt/kvinnligt.

  Angelica är diplomerad coach och samtalsterapeut, Lifecap AB. Hon har också utbildat sig till kemiingenjör på Mälardalens Högskola. Dessutom har hon gått ett flertal chefs- och ledarskapsutbildningar.

  Hemsida: www.manniskoremellan.se

  Facebook: www.facebook.com

 2. Anica Olsson

  Anica Olsson

  Verksam i Norrtälje. Dipl. Kognitiv Coach, 12-stegs terapeut, Energiterapeut. Delaktig i kvalitetssäkringen av Lifecaps utbildning till 12-stegsterapeut. Lärare på Lifecap. Arbetar på hvb-hem som terapeut. Tar emot klienter inom beroende, medberoende och vuxna barn problematik. Kognitiv coach. Har ett eget långt beroende bakom mig som jag nu använder som resurs i mitt arbete. 
  Kontakt: anica1965@telia.com

 3. Anna-Lena Thorsén

  Anna-Lena Thorsén

  Coach Samtal och Energiterapeut EKA SörbygårdsAlltjänst KB

  Verksam i Strängnäs med omnejd. 
  Ett terapeutiskt verktyg för dig som vill ha hjälp till självhjälp att finna det du söker eller undrar över i och om dig själv.

  Anna-Lena är diplomerad Coach, Samtals- och Energiterapeut, Lifecap AB,
  utbildad mental- och undersköterska och har under många år arbetat med olika typer av sociala arbeten. Personlig erfarenhet av utbrändhet och depressioner, sorger och förluster i livet, samt att leva i dys-funktionella relationer och medberoende.

  Kontakt: 0706-393267 eller  eka.sorbygard@gmail.com

  Hemsida:  www.ekasorbygard.blogg.se

 4. Åsa Nilsson

  Åsa Nilsson

  Åsa Nilsson, styrelseledamot i Lifecap AB.

  Åsa är Leg. Sjuksköterska från Karolinska Institutet, hon är utbildad i klinisk hypnos och är Diplomerad Coach och Energiterapeut från Lifecap och har erfarenhet av arbete på behandlingshem för personer med beroende och ADHD. Åsa tar emot klienter i Norrtälje, specialkompetensen är ångestproblem.

  Mail: asa@awakeningpower.se

  Tel: 070-759 56 14

 5. Carina Hult

  Carina Hult

  Carina Hult är utbildad coach, beroende- och energiterapeut, genom Lifecap.

  Carina brinner för alla människors lika värde och för att skapa hållbara lösningar inom missbruksvården. Carina driver Björk&Hult med Fredrik Björk. Som coach och terapeut är Carina mycket lyhörd. Hon kan läsa mellan raderna och med sin finstämda intuition, kan hon ställa de rätta frågorna som leder dig som kund vidare i din egen utveckling.

  www.bjorkhult.nu

  Carina Hult 073-.65 23 490

  Facebook: Björk&Hult

 6. Eva Wahlberg

  Eva Wahlberg

  Diplomerad Coach, Diplomerad Samtalsterapeut och 12-stegterapeut via Lifecap. Mångårig erfarenhet av klientarbete inom socialtjänsten.

  Kontakt: wahlberg.eva@hotmail.com

  Telefon: 070 7148153

 7. Fredrik Björk

  Fredrik Björk

  Fredrik Björk är utbildad coach genom Lifecap

  Med erfarenhet i arbetslivsfrågor, organisationsutveckling och socialt företagande. Fredrik driver Björk&Hult med Carina Hult. När du anlitar Fredrik möter du en ödmjuk, inkännande och kompetensstark coach/handledare. Du som kund kan känna det största förtroendet för Fredriks kompetens och vilja att handleda dig i dina eller ditt företags utvecklingsmöjligheter.

  www.bjorkhult.nu

  Fredrik björk 070-576 33 46

  Facebook: Björk&Hult

 8. Gaya Pienitzka

  Gaya Pienitzka

  Huvudägare Lifecap AB

  Lärare Energiterapi-, Hypnosterapi-, Relations-, Samtals- terapeut samt Coachutbildningarna.

  Huvudansvarig och samordnare för energi- och hypnosterapeututbildningarna.

  Verksam även som handledare och terapeut (Stockholm) samt föreläsare och författare.

  Huvudskribent Lifecaps Facebooksida

  Kontakt: gaya@lifecap.se

  Hemsida: www.lifecap.se

  Böcker: E-böcker kan köpas i vår egen shop och tryckta böcker hos Books on Demand

  Diplomerad Energiterapeut, Connemara International, Diplomerad Motivatör, Jellinekinstitutet AB, Jungiansk psykologi Sköndalsinstitutet, Systemvetenskaplig linje Stockholms Universitet och ett flertal enstaka kurser samt vidareutbildningar.

 9. Helena Källström

  Helena Källström

  Helena Källström är verksam som handledare och terapeut samt föreläsare genom AWAreness Leadership (Stockholm) Diplomerad energiterapeut, samtalsterapeut samt coach, Diplomerad Mindfulnessinstruktör. Är även utbildad i kommunikation, projektledning och värdebaserat ledarskap samt diplomerad Webmaster och IT-tekniker.

  Kontakt: 076-942 08 02, 070-630 93 63

  Hemsida: www.awarenessleadership.se

  Stor erfarenhet som chef och ledare i det privata näringslivet samt från coachande arbete med ungdomar 13-24år.

 10. Lena Johnzon

  Lena Johnzon

  Lena arbetar som lärare på Lifecap och är annars verksam på egen mottagning i centrala Stockholm.

  Utbildning:

  Leg. Sjuksköterska, Röda korsets sjuksköterskeskola
  KBT-terapeut (steg 1), Svenska institutet för kognitivpsykoterapi
  Energiterapeut, Lifecap
  Hypnosterapeut, Svenska föreningen för kliniskhypnos
  Schematerapeut modul 1, 2, 3, Svenska institutet för kognitivpsykoterapi

  Hemsida: www.barecognition.se

 11. Madeleine Swartz

  Madeleine Swartz

  Alkohol och drogterapeut Lifecap AB
  Energiterapeut
  Certifierad i Sorgbearbetning, 
  Prime for Life
  Har ett flertal enstaka kurser samt vidareutbildningar
  Verksam i Stockholm. Madeleine arbetar som lärare på Lifecap (12-stegstutbildning), föreläser tillsammans med en av sina döttrar, 
  har workhops/grupper i medberoende, grupper/individuellt i sorgbearbetning, samarbetar med två företagshälsovårder, har eftervård på en öppenvårdsmottagning och skriver på en bok om familjesjukdomen alkoholism tillsammans med sina två döttrar. Specialområde Medberoende och Beroende.

  Hemsida: www.nyasteget.se
  Facebook: https://www.facebook.com/Nyasteget

 12. Myran Sandström

  Myran Sandström

  Diplomerad Coach och Energiterapeut Lifecap AB

  Verksam i Uppsala samt Härnösand.

  Special områden: Känslomässig avstängdhet, stress och kontrollbehov.

  Myran har tidigare arbetat som teckenspråkstolk. Inom det yrket hade hon stor nytta av sin förmåga att känna in andra människor för att utföra en så korrekt tolkning som möjligt. Denna förmåga har hon även haft användning av då hon varit verksam inom unghästhantering.

  Kontakt: myriz_83@hotmail.com

  Hemsida: energiterapi.hemsida24.se

 13. Stefan Slotte

  Stefan Slotte

  Jag har gått basåret och 12 stegsutbildningen hos Lifecap. Jobbar idag som chef/ledare i privata näringslivet, volontär på Mansjouren och lärare på Lifecaps basår. Har god erfarenhet av olika typer av relationer och gruppdynamik samt de grunder som styr detta både i teori och praktik från fullt fungerande till konflikthantering. 
  Är verksam i Stockholm genom eget företag.

  Kontakt: info@esscoach.se

  Hemsida: www.esscoach.se