Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

Utbildningar/Kurser/Resor

  1. 12-steg/Beroende

    12-steg och beroendeterapeut 2 respektive 3 år distans/internat.

    Utbildningen till 12-stegsterapeut är 2-årig och består av coach-året samt ett påbyggnadsår 12-steg.

    För att bli beroendeterapeut krävs att du läst coach-året, 12-steg samt fördjupningen till samtalsterapeut eller fördjupningen till energi/hypnosterapeut.

    Läs mer
  2. Diplomerad Coach, två terminer

    Utbildningen till kognitiv coach är processinriktad och upplevelsebaserad och teori varvas med praktik i grupp och enskilt. Fyra block: Ledarskap, Relation, Hälsa och Examination och varje block innefattar en teori och praktikdel (tre internatträffar onsdag-söndag och en träff i Stockholm dagtid fredag-söndag).

    Läs mer
  3. Energi/Hypnos

    Energi/Hypnos terapeututbildning, 2 år deltid distans/internat.

    Utbildningen till Energi/Hypnosterapeut består av coach-året samt ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna i schematerapi samt tillhandahåller verktyg för att komma i kontakt med förträngda känslor och bortglömda händelser. Verktyg som t.ex. hypnos och olika meditationsövningar.

    Läs mer
  4. Relation

    Relationsterapeututbildning, 3 år deltid distans/internat.

    Utbildningen till relationsterapeut består av coach-året, samtalsåret och ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna om relationer och hur vår uppväxt har resulterat i de relationsmönster som vi använder oss av som vuxna.

    Läs mer
  5. Samtal

    Samtalsterapeututbildning, 2 år deltid distans/internat.

    Utbildningen till samtalsterapeut består av coach-året (läs mer under upplägget för coachåret) samt ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna i KBT, kognitiv beteendeterapi (vi studerar hur tanke, känsla och handling samspelar) och schematerapi (vi studerar de bakomliggande föreställningar/programmeringar som styr och söker efter alternativa lösningar som är mer gynnsamma). Utbildningen är upplagd efter samma ämnesuppdelning som bas/coachåret, Ledarskap, Relationer, Mental/emotionell hälsa: Arbetet blir mer klientorienterat. Arbetet med de tre ämnesträffarna genomförs på internat. Den fjärde träffen utgör Examinationen, den genomförs dagtid fredag-söndag i Stockholm, kursdeltagaren står själv för kost och logi under denna träff. 

     

    Läs mer