Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

Terapeututbildningar

Lifecaps coach och terapeututbildningar med olika inriktningar är processorienterade och upplevelsebaserade. Det innebär att vi använder elevernas egen historia för att tydliggöra hur de olika teorierna som bildar grunden till en god terapeututbildning är utformade. Den pedagogik vi arbetar efter, som bygger på kognitiv beteendeteori, strävar efter att ge dig som elev möjlighet att tydligare se dig själv och dina egna beteenden. Därigenom demonstrerar vi de verktyg som du själv sedan kan använda i ditt eget arbete med andra människor.

 

Vi studerar kopplingen mellan tanke, känsla och handling samt hur vi, utan att reflektera, vanligtvis använder vår historia som mall för hur vi agerar i nuet. Detta leder ofta till en upprepning av historien i framtiden. Det är av vikt att de elever som vi antar har gjort ett visst arbete med sig själva innan de påbörjar sin utbildning hos Lifecap, till exempel i form av individuell terapi. Detta på grund av att även traumatiska händelser processas i gruppen, vilket kan vara ganska smärtsamt. Vi studerar till exempel anknytningsteori genom att titta på deltagarnas uppväxt och anknytningsmönster. Det är inte ovanligt att de elever som inte själva deltar aktivt genom att blotta sin egen historia, upplever händelseförloppet som jobbigare än den det berör. Den elev som är mitt uppe i sitt eget arbete, har fokus på sitt eget känslosystem och befinner sig i en sinnesstämning där omgivningen inte är så viktig. Åskådarna däremot kan antingen hamna i en rädsla för att ”snart är det min tur” eller uppleva att det är så upprivande att de vill trösta eller hjälpa den som är arg eller ledsen. Någonting som inte hjälper, utan snarare stoppar möjligheten för den det berör att ta sig igenom hela förloppet, se sammanhang och konsekvenser och verkligen få känna igenom de känslor som händelseförloppet gett upphov till. Först därefter är det i våra ögon möjligt med en ordentlig nyorientering.

 

”Vi tror att människor som själva har kommit tillrätta med någon typ av problem har goda förutsättningar att hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation, men som ännu inte har löst sitt problem.”   Lifecaps lärare tvingar inte ut någon med sina frågeställningar i gruppen, men det är viktigt att veta att andra människors processer vanligtvis triggar igång de egna. Det kan låta hårt och tufft att göra detta i grupp, vår erfarenhet säger dock att när vi inventerat vårt eget bagage på det här sättet är det oerhört lite som kan få oss ur balans i en framtida coachande eller terapeutisk situation med en egen klient.

 

Vi anser att en bra terapeut är villig att ständigt arbeta med sig själv för att kunna tjäna sina klienter på bästa sätt. När vi själva tar ansvar för vårt liv och gör förändringar som leder oss till ett bättre mående, kan vi även visa andra vägen.

 

De ursprungliga terapeututbildningarna grundades redan år 1994 och har sedan dess utvecklats och fördjupats. Lifecaps utbildningar är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001:2008 sedan år 2009. Huvuddelen av utbildningarna bedrivs på distans med undantag för två träffar om fem dygn per termin som genomförs på konferensanläggning i Roslagen. Utbildningarna är inte CSN-berättigade.

 

”Lifecapterapeuter lär sig yrket på djupet, och genom att gå en tuff match med sig själva.”


Antagning

Vi tar in deltagare till utbildningarna kontinuerligt och antagningen sker efter genomgången kartläggning (olika formulär som fylls i av den sökande) och en kompletterande telefonintervju. Vi har inga krav på formell behörighet, utan tittar snarare på lämplighet för yrket och personlig bakgrund. Om vi finner att den sökande är lämplig, enligt Lifecaps kriterier, erbjuds en plats och vi skickar över ett utbildningskontrakt som den antagne får ta ställning till. Antalet platser är begränsat och de besätts efterhand som vi finner lämpliga kandidater. Utbildningsstarter sker vår- och hösttermin.

 

Priser

Terminsavgiften för bas, coach och samtalsterapeututbildningen: för privatbetalande 26,050 per termin inklusive moms, för företag: 26,050 per termin exklusive moms. Kost och logi under processträffarna ingår. Huvuddelen av utbildningarna genomförs på kursgård i Roslagen onsdag till och med söndag vid två tillfällen per termin. För mer detaljerad information se respektive fördjupningsutbildning.

 

Delbetalning

Human Konto – Ett kostnadsfritt kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta! I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar. Du kan t.ex. låna räntefritt till din terapeututbildning och dela upp din betalning i 12 månader. Klicka på bilden nedan för att läsa mer.

 1. 12-steg/Beroende

  12-steg och beroendeterapeut 2 respektive 3 år distans/internat.

  Utbildningen till 12-stegsterapeut är 2-årig och består av coach-året samt ett påbyggnadsår 12-steg.

  För att bli beroendeterapeut krävs att du läst coach-året, 12-steg samt fördjupningen till samtalsterapeut eller fördjupningen till energi/hypnosterapeut.

  Läs mer
 2. Energi/Hypnos

  Energi/Hypnos terapeututbildning, 2 år deltid distans/internat.

  Utbildningen till Energi/Hypnosterapeut består av coach-året samt ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna i schematerapi samt tillhandahåller verktyg för att komma i kontakt med förträngda känslor och bortglömda händelser. Verktyg som t.ex. hypnos och olika meditationsövningar.

  Läs mer
 3. Relation

  Relationsterapeututbildning, 3 år deltid distans/internat.

  Utbildningen till relationsterapeut består av coach-året, samtalsåret och ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna om relationer och hur vår uppväxt har resulterat i de relationsmönster som vi använder oss av som vuxna.

  Läs mer
 4. Samtal

  Samtalsterapeututbildning, 2 år deltid distans/internat.

  Utbildningen till samtalsterapeut består av coach-året (läs mer under upplägget för coachåret) samt ett påbyggnadsår där vi fördjupar kunskaperna i KBT, kognitiv beteendeterapi (vi studerar hur tanke, känsla och handling samspelar) och schematerapi (vi studerar de bakomliggande föreställningar/programmeringar som styr och söker efter alternativa lösningar som är mer gynnsamma). Utbildningen är upplagd efter samma ämnesuppdelning som bas/coachåret, Ledarskap, Relationer, Mental/emotionell hälsa: Arbetet blir mer klientorienterat. Arbetet med de tre ämnesträffarna genomförs på internat. Den fjärde träffen utgör Examinationen, den genomförs dagtid fredag-söndag i Stockholm, kursdeltagaren står själv för kost och logi under denna träff. 

   

  Läs mer