Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

Webshop

 1. Anorexia och ätstörningar

  100,00 kr

  Filmen beskriver hur det kan gå till att fastna i olika ätstörningar och en väg ut ur utseendefixering, anorexi, bulimi överdriven träning och kroppsfixering. Många unga upplever att ingen förstår dem. Det är svårt för omgivningen att begripa hur påfrestande det är att hela tiden behålla kontrollen.

  Läs mer
 2. Energi och healing, resor och recept (e-bok)

  57,00 kr

  Gaya Pienitzka
  ISBN 978-91-85925-46-9
  Books-on-demand, 2008

  Energiterapi kan inte ändra på det som faktiskt har hänt i det förflutna, däremot kan det förändra vår inställning till det inträffade.

  Läs mer
 3. Föräldraskap, när två blir tre

  100,00 kr

  Föräldraskapet är något av det största som händer under en människas livstid.

  Läs mer
 4. Illusioner om lycka och lidande (e-bok)

  67,00 kr

  Gaya Pienitzka
  ISBN 978-91-7465-723-4

  Nomen förlag, 2014

  Illusioner om lycka och lidande handlar om tankens kraft

  Läs mer
 5. Insikter om ångest

  100,00 kr

  Kognitiv terapi har visat sig vara en framkomlig väg för komma tillrätta med ångest. Åsa Nilsson är Leg. Sjuksköterska, Dipl. Kognitiv coach och Dipl. Energiterapeut. Åsa har själv lidit av ångest under många år, hon medicinerade länge, men fann sedan ett antal nya insikter om sin ångest och kunde därmed börja hantera den på ett sätt som gjorde att hon har kunnat fasa ut sin medicin helt.

  Läs mer
 6. Insikter om inre ledarskap - inbunden

  159,00 kr

  Gaya Pienitzka
  ISBN 978-91-85705-55-9
  Sivart Förlag, 2011

  Läs mer
 7. Kvinnlig list

  100,00 kr

  En kvinnas list, använder du den själv eller är du utsatt för den? Linda, mästermanipulatör, delar med sig av sina bästa trick.

  Läs mer
 8. Kvinnligt, manligt, mänskligt

  100,00 kr

  Filmen belyser hur vi kan förhålla oss till kvinnliga, manliga och mänskliga beteenden. Kunskapen som förmedlas kan användas för att förbättra samarbetet och förståelsen mellan könen och även för att lyfta intima relationer.

  Läs mer
 9. Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt (e-bok)

  57,00 kr

  Lennart Lindén, Gaya Pienitzka
  ISBN 91-86409-30-1
  Books-on-demand, 2009

  Läs mer
 10. Relationer 1

  100,00 kr

  I filmen delar Lennart med sig av konkreta tips och verktyg som vi kan använda för att lyfta kvalitén på alla typer av relationer som vi ingår i.

  Läs mer
 11. Som pojkar är mest (e-bok)

  35,00 kr

  Boken vänder sig till pojkar i åldern 4-10 år, men också till deras föräldrar. Här finns ett budskap för dig som vill hjälpa en pojke att växa upp till en väl fungerande man med god självkänsla.

  Gaya Pienitzka
  ISBN: 91-85925-43-8
  Books on demand, 2008

  Läs mer
 12. Tablett- och medicinmissbruk

  100,00 kr

  Filmen beskriver hur en vanlig kvinna och mor, utan några problem med alkohol eller droger, fastnar i ett medicinmissbruk och hur hon tar sig därifrån. Vi får även en kort insikt i hur kvinnans barn upplevde det hela.

  Läs mer
 13. Tomten finns inte, från omedveten till medveten (e-bok)

  57,00 kr

  Christel Dopping, Jörhan Pienitzka
  ISBN 91-85925-26-8
  Books-on-demand, 2008

  ”Erfarenhet är kunskap – resten bara information”. Det är ett underbart uttalande av vetenskapsmannen Albert Einstein. Alla människor har erfarenhet, men ersätter den alltför ofta med andras information, som sedan får styra livet, oftast åt fel håll.   Läs mer