Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

E-terapi

 1. Hantera ätstörningar. E-terapi i tio steg

  Hantera ätstörningar. E-terapi i tio steg

  Ta dig från själv-svält till livsglädje. Malin Rosén var utseendefixerad och trött på livet när hon insåg att hon var tvungen att fatta ett beslut: Svälta sig till döds eller leva? Idag är Malin en levnadsglad ung kvinna. Det unika med den här kognitiva E-terapin (KBT) är att Malin är ett levande exempel på att det här fungerar. Vill du ha de verktyg som behövs för att möjliggöra ett tillfrisknande från ätstörningar så är Malin en skicklig ledsagare. Hon har själv levt i problemet, och med egen kraft tagit sig därifrån.

   

 2. Hantera din ångest. E-terapi i tio steg

  Hantera din ångest. E-terapi i tio steg

  Lider du av ångest? Lifecap har en lösning! Vi har har sett upprepade gånger hur väl det fungerar. Skillnaden mellan ett liv begränsat av ångest och ett i frihet är obeskrivlig. Vill du göra den resan, så är Åsa Nilsson definitivt den bästa reseledaren. Åsa är en av Lifecaps absolut skickligaste terapeuter. Det unika med den här kognitiva E-terapin är att Åsa själv är ett levande exempel på att det här fungerar. Hon har själv levt i problemet, och tagit sig därifrån.

   

 3. /

  Hantera förluster och sorg. E-terapi i tio steg

  Hantera dina förluster med hjälp av E-terapi i tio steg. Gunnar Esping vägleder dig genom tio sessioner av kognitiv terapi som består av en blandning av videos, ljudfiler och text kompletterat med en enkel, meditativ yogaövning. Gunnar fick tillslut nog av att må dåligt över sin situation. Han hade förlorat en älskad hustru i cancer. Han försökte få livet att fungera genom att jobba på och hantera vardagen, men var egentligen förkrossad. Till sist kom känslorna ikapp honom. Med hjälp av ett nytt sätt att tänka kompletterat med meditation och yoga tog han mod till sig att faktiskt känna sin egen sorg på djupet för att därefter finna nyaväger i livet. Tidigare drev han en framgång verkasmhet i IT-branschen. Idag har han sålt sin del i verksamheten, skolat om sig och har en egen Yoga-studio i Jönköping. Parallellt arbetar han med ledarutveckling och kognitiv coaching efter att ha fullföljt sin utbildning hos Lifecap.

   

 4. /

  Hantera medberoende. E-terapi i tio steg

  Vill du förbättra dina relationer? Funderar du över om du ska stanna kvar i en relation, eller lämna den? Är det obalans mellan mängden energi du respektive din partner lägger på er relation? Det kan handla om medberoende, att vi låter våra liv styras väl mycket av hur någon annan tänker, känner och handlar. Många gånger rör det sig om att vi kan se att vår partner behöver göra förändringar, frågan är hur troligt det är att det inträffar? Ofta har vi påtalat vilka förändringar vi vill ha till stånd, fått ett okej från partnern, men ändå har ingenting hänt. Lifecap har en lösning, vi har sett upprepade gånger hur väl det fungerar. Faktum är att det går att få förändring, förutsatt att vi utgör den själva. När jag själv förändrar mitt sätt att agera, kommer omgivningens reaktioner också förändras. Medberoende kan vara gravt, i relationer där ena parten är beroende av exempelvis en drog, ett arbete eller bekräftelse från andra. Det kan också vara "en lätt släng" av medberoende, där det finns en obalans mellan partnerna som gör att den ena ägnar mycket mer energi åt relationen än den andra. Arbetssättet är detsamma. Skillanden mellan ett liv som gravt medberoende och ett liv med friska relationer är obeskrivlig. Är det enbart ett lättare medberoende handlar det om att gå från en okej relation till en framgångsrik. Vi utgår ifrån den kognitiva triangeln: TANKE - KÄNSLA - HANDLING. Det innebär att vi ställer frågor i syfte att få dig att se dig själv som mer värdefull, förändra tanken, så att du börjar handla på ett sätt som gör att andra förstår ditt värde och behandlar dig med större respekt. Det här i sin tur leder till en mer behaglig känsla! Vill du göra den resan är den Lifecap-utbildade terapeuten Madeleine Swartz definitivt den bästa reseledaren.

   

 5. Kognitiv E-terapi: Hantera din lycka

  Kognitiv E-terapi: Hantera din lycka

  Har du egentligen ett bra liv men vill skapa en ännu bättre tillvaro, ett liv som innefattar en ännu större andel lycka? Eller känns det som om du har allt, som om du borde vara lycklig, men ändå fattas det något? Gaya Pienitzka är en förebild i det att hon själv har höjt sin egen lyckokvot genom att arbeta med ett antal olika terapeutiska verktyg som hon delar med sig av under den här E-terapin.

  Den känslomässiga/andliga hälsan behöver underhållas och repareras för att vi ska må bra emotionellt, precis som den fysiska hälsan behöver underhållas med motion och bra näring. Vi har alla mycket att vinna på att arbeta kontinuerligt med vår känslomässiga hälsa, att missköta den blir som motsvarigheten till att jo-jo banta för det fysiska måendet. När vi slarvar med vår emotionella träning tappar vi "emotionell muskelmassa" och drabbas lättare av humörs-svackor, irritation, sorgsenhet och i förlängningen kan det till och med trappas upp till depressioner och ångest. E-terapin om att hantera lycka är som ett emotionellt träningsprogram, den stärker vår motståndskraft mot känslomässiga svackor.