Lifecaps utbud av

E-terapier & WEB-kurser

Filmer/Videos

Vi säljer inte filmerna i sin helhet, vi säljer visning av filmerna. När du köpt en filmvisning är filmen tillgänglig att se via länk vid fem (5) tillfällen. Du kan se om den och/eller visa den för andra. Filmerna som Lifecap erbjuder har till syfte att ge kunskap och förståelse för hur vi kan höja vår egen livskvalité och vad vi kan göra för att hjälpa människor i vår omgivning som vi upplever mår dåligt av olika anledningar.

Filmerna kan också användas för att gynna vår personliga utveckling och för att öka förståelsen för våra medmänniskors beteenden och situationer. Att se och reflektera över en film är ett lättillgängligt och billigt sätt att inhämta kunskap som kan generera omvälvande positiva förändringar. Om du vill fördjupa ditt arbete med dig själv efter att ha sett en film, kan du vända dig till någon av de coacher eller terapeuter som vi utbildat eller anmäla dig till någon av de kurser som vi erbjuder.

 1. Anorexia och ätstörningar

  100,00 kr

  Filmen beskriver hur det kan gå till att fastna i olika ätstörningar och en väg ut ur utseendefixering, anorexi, bulimi överdriven träning och kroppsfixering. Många unga upplever att ingen förstår dem. Det är svårt för omgivningen att begripa hur påfrestande det är att hela tiden behålla kontrollen.

  Läs mer
 2. Föräldraskap, när två blir tre

  100,00 kr

  Föräldraskapet är något av det största som händer under en människas livstid.

  Läs mer
 3. Insikter om ångest

  100,00 kr

  Kognitiv terapi har visat sig vara en framkomlig väg för komma tillrätta med ångest. Åsa Nilsson är Leg. Sjuksköterska, Dipl. Kognitiv coach och Dipl. Energiterapeut. Åsa har själv lidit av ångest under många år, hon medicinerade länge, men fann sedan ett antal nya insikter om sin ångest och kunde därmed börja hantera den på ett sätt som gjorde att hon har kunnat fasa ut sin medicin helt.

  Läs mer
 4. Kvinnlig list

  100,00 kr

  En kvinnas list, använder du den själv eller är du utsatt för den? Linda, mästermanipulatör, delar med sig av sina bästa trick.

  Läs mer
 5. Kvinnligt, manligt, mänskligt

  100,00 kr

  Filmen belyser hur vi kan förhålla oss till kvinnliga, manliga och mänskliga beteenden. Kunskapen som förmedlas kan användas för att förbättra samarbetet och förståelsen mellan könen och även för att lyfta intima relationer.

  Läs mer
 6. Relationer 1

  100,00 kr

  I filmen delar Lennart med sig av konkreta tips och verktyg som vi kan använda för att lyfta kvalitén på alla typer av relationer som vi ingår i.

  Läs mer
 7. Tablett- och medicinmissbruk

  100,00 kr

  Filmen beskriver hur en vanlig kvinna och mor, utan några problem med alkohol eller droger, fastnar i ett medicinmissbruk och hur hon tar sig därifrån. Vi får även en kort insikt i hur kvinnans barn upplevde det hela.

  Läs mer